HỘP ĐỰNG TAI NGHE MINI

290000

  • Có nút tăng giảm âm lượng, nhận và dừng cuộc gọi
  • Chính hãng Apple
  • iOS 10 trở lên
  •  tháng lỗi chức năng
Xóa